บริษัท พี.เอ็ม.อินเตอร์แมชชีน จำกัด เป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรฯในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทมือสอง เครื่องตัดกระดาษ เครื่องพับกระดาษ เครื่องปั้มกระดาษ เครื่องปะกล่อง เครื่องไสสันทากาว เครื่องเก็บ-เย็บ-ตัดสามด้าน เครื่องนับกระดาษ และเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ทุกชนิด จากประเทศยุโรป คุณภาพดี พร้อมทีมติดตั้งและบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ

***** บริการซื้อขาย-แลกเปลี่ยน นำเข้าจากต่างประเทศ เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท เครื่องตัดกระดาษ เครื่องพับกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องนับกระดาษ เครื่องปั้มกระดาษ เครื่องปะกล่อง เครื่องเรียงกระดาษ เครื่องเก็บ-เย็บ-ตัดสามด้าน เครื่องไสสันทากาว และเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ทุกชนิด

 *****ยินดีให้คำปรึกษาด้านสินเชือในการจัดซื้อสินค้าหากต้องการรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พี.เอ็ม.อินเตอร์แมชชีน จำกัด
1213/148 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ฝ่ายการตลาด :  
คุณ ธนดิษฐ์ ปิยะภัทรวงษ์   081-8491668
                   
คุณ จิรศักดิ์ จันทวดี          086-1886397
                   
คุณ วรเทพ สถาปนิกานนท์  081-8103234
                   
คุณ พรรณา อนุรักษ์อโนชา  091-7844884
 
 
 E-mail  : pm.inter2009@hotmail.com
 Websied : www.pm-machinery.com
บริษัท ที.เอ็น.พี.พริ้นติ้ง จำกัด
24 กรกฎาคม 2012 | 05:10:19
view 283 | comments 1
บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
01 เมษายน 2012 | 16:54:08
view 330 | comments 0
บริษัท งามทวีการพิมพ์ จำกัด
22 มกราคม 2011 | 19:24:51
view 435 | comments 0
บริษัท ธรรมชาติการพิมพ์ จำกัด
24 กันยายน 2011 | 09:13:18
view 266 | comments 0
บริษัท สำนักพิมพ์มนตรี จำกัด (จ.ชลบุรี)
27 กุมภาพันธ์ 2013 | 02:17:11
view 795 | comments 1
โรงพิมพ์ พี.เค.เอ็ม เลเบล
22 กันยายน 2011 | 11:40:23
view 134 | comments 0
บริษัท ซูการ์เดซี่ จำกัด
25 กันยายน 2011 | 08:54:57
view 167 | comments 0
โรงพิมพ์ ชอบพิมพ์ จ.เชียงราย
22 กันยายน 2011 | 23:55:21
view 280 | comments 0
บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จำกัด
26 กุมภาพันธ์ 2013 | 09:03:50
view 304 | comments 0
บริษัท ซูการ์เดซี่ จำกัด
29 มกราคม 2011 | 01:08:44
view 180 | comments 0
บริษัท สำนักพิมพ์สุภา จำกัด
25 กรกฎาคม 2012 | 12:12:22
view 100 | comments 0
บริษัท ที.เอ็น.พี พริ้นติ้ง จำกัด
20 กันยายน 2012 | 11:41:27
view 117 | comments 0
บริษัท ที.เอ็น.พี พริ้นติ้ง จำกัด
20 กันยายน 2012 | 12:58:15
view 106 | comments 0
บริษัท กิจทวีเลเบ็ล จำกัด
20 กันยายน 2012 | 11:44:54
view 371 | comments 0
บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
27 มีนาคม 2012 | 10:44:21
view 152 | comments 1
บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
25 กันยายน 2011 | 09:25:28
view 139 | comments 0
บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
27 มีนาคม 2012 | 10:03:35
view 113 | comments 0
บริษัท นพนันท์ พริ้นติ้ง จำกัด
25 กรกฎาคม 2012 | 12:27:00
view 123 | comments 0
บริษัท ตถาตาพับลิเคชั่น จำกัด
25 กันยายน 2011 | 09:08:22
view 102 | comments 0
บริษัท เอส.ออฟเซท จำกัด
25 กันยายน 2011 | 09:23:16
view 113 | comments 0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็ม.ไดคัต
25 กันยายน 2011 | 08:26:51
view 134 | comments 0
โรงพิมพ์ พี.เค.เอ็ม เลเบล
25 กันยายน 2011 | 08:25:40
view 141 | comments 0
โรงพิมพ์ กิจรุ่งเรืองการพิมพ์
25 กันยายน 2011 | 08:02:46
view 128 | comments 0
บริษัท เอส.ออฟเซท จำกัด
25 กันยายน 2011 | 08:25:02
view 110 | comments 0
โรงพิมพ์ กรุงสยาม จ.สมุทรปราการ
25 กันยายน 2011 | 07:04:55
view 126 | comments 0
บริษัท งามทวีการพิมพ์ จำกัด
25 กันยายน 2011 | 09:56:43
view 93 | comments 0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็ม.ไดคัต
22 กันยายน 2011 | 11:50:34
view 155 | comments 0
บริษัท ซูการ์ เดซี่ จำกัด
29 มกราคม 2011 | 13:37:11
view 220 | comments 0
โรงพิมพ์ อนุรักษ์การพิมพ์
12 กันยายน 2010 | 00:53:58
view 269 | comments 0
เชียงใหม่บายน์ดิ้ง จ.เชียงใหม่
26 ตุลาคม 2010 | 17:41:34
view 199 | comments 0
บริษัท โรงพิมพ์กองทอง จำกัด
05 พฤศจิกายน 2010 | 02:23:32
view 145 | comments 0
โรงพิมพ์ ธนพลการพิมพ์
05 พฤศจิกายน 2010 | 02:34:57
view 144 | comments 0
โรงพิมพ์ ดาราวรรณ จ.เชียงใหม่
31 ตุลาคม 2010 | 20:57:59
view 137 | comments 0
โรงพิมพ์ ชูศิษฎ์ พริ้นท์ติ้ง
12 กันยายน 2010 | 00:51:58
view 114 | comments 0