บริษัท พี.เอ็ม.อินเตอร์แมชชีน จำกัด     
เลขที่ 777 ซอยบางแค 16 แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ติดต่อ คุณ ธนดิษฐ์ ปิยะภัทรวงษ์ (บิลล์)
โทร./มือถือ 081-8491668 แฟ๊กซ์. 02-4539302